HomepageHistoryStructurePersonalіїActivitiesNewsArticlesPhoto-videoContacts
Авторські свідоцтваPublishingConferenceCooperationServicesPatentsTenders

Latest articles

No articles has been added yet

 
Сьогоднішній розвиток суспільних, міждержавних та міжконтинентальних відносин, що пов’язаний із зростаючою глобалізацією, несе у відповідні зони земної кулі і суспільні анклави не тільки позитивні елементи, але й  ряд ризиків економічного і екологічного характеру. Обсяги світової торгівлі рослинами та продукцією рослинного походження постійно зростають. За роки незалежності України, коли товарообіг рослинницької продукції значно зріс, поряд з позитивними тенденціями, створюється, загроза проникнення з цією продукцією небезпечних регульованих організмів, які здатні негативно вплинути не лише на рослинні ресурси держави та експортну спроможність України, але й завдати значних економічних збитків. Важливим питанням як в Україні, так і в інших країнах світу спостерігається погіршення екологічної ситуації, загострюються проблеми виробництва безпечних для здоров'я людей продуктів харчування. Кліматичні зміни підсилюють нинішні загрози у сільському господарстві та вимагають більшої уваги вчених до необхідності розвивати екологізацію і біологізацію землеробства на принципах оптимальних агротехнологій.
Зростаюча загроза рослинним ресурсам становить проблему для забезпечення продовольчої та сировинної бази різних галузей виробництва держави.
Значних розмірів набуло поширення агресивних патотипів раку картоплі, особливо в Карпатському і Передкарпатському  регіонах, які можуть нанести великих соціальних навантажень. Інтенсифікація садівництва спричиняє розширення ареалів  бактеріального опіку плодових. Великої уваги потребує загроза поширення західного кукурудзяного жука. 
У цьому аспекті сьогодні розглядаються різні напрями зусиль науковців та фахівців, які повинні забезпечити зниження цих ризиків шляхом постійного накопичення світової інформації та створення баз даних по регульованих шкідливих організмах, на основі яких проводиться аналіз фітосанітарного ризику як для держави в цілому так і для окремих зон. На основі АФР відпрацьовується і науково обґрунтовується система заходів з метою запобігання проникнення (для відсутніх в Україні), поширення та регулювання їх навантаження у природному середовищі на зайнятій території. 
Науковцями Української науково-дослідної станції карантину рослин в дослідженні знаходяться більш як 60 регульованих шкідливих організмів, серед яких хвороби та шкідники лісу, плодово-ягідних культур, картоплі, буряків, сої, кукурудзи, зернових колосових та ін. 
Latest news

Увага! Прийом заявок та матеріалів до Міжнародної науково-практичної конференції "Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства" завершено!
Інформаційний лист №2   Національна академія аграрних наук України   ІНститут захисту рослин НААН   Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР       міжнародна науково-практична конференція   Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства     2-6 липня 2018 р.       Чернівці-Бояни     Умови участі в конференції та вимоги до оформлення матеріалів   До 8...
Published: 13/06/2018

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства"
                               Information letter №1   National Academy of agrarian sciences of Ukraine   Institute of plant protection naas of Ukraine   ukrainian scientific-research plant quarantine station ipp       international scientific- practical confere Phytosanitary safety in th...
Published: 13/06/2018


 
Головна Історія Структура Персоналії Діяльність Новини Статті Медіа Контакти


Разработка сайта - GrandArtStudio совместно с ZetaStudio